Dożynki 2022

„Oto wziąłem garść żyta

I przesypuję przez palce:

To jakbym grał na skrzypcach

Polki, oberki i walce…

Oto wziąłem do ręki

Chleb biały z własnej dzierży:

Rozśpiewałem usta piosenką

I serce-m swe poszerzył…

Pomiędzy kromką chleba

A ust zgłodniałych krzykiem:

Rozsłoneczniony błękit nieba

Gra najwspanialszą muzykę…

Pomiędzy chłopską dłonią…

A małym ziarnem – wierzę:

Trwa, jak uderzenie dzwonów,

I miłość, i przymierze…”

 

                                                                                    Stanisław Buczyński

 

     Tym pięknym wierszem ksiądz proboszcz Marek Wieczorek rozpoczął homilię w czasie uczty eucharystycznej dożynkowej – uczty dziękczynnej za ukończenie żniw i prac polowych. Msza św. była sprawowana w koncelebrze z księdzem Arnoldem Drechslerem. Po kazaniu ksiądz proboszcz poświęcił koronę żniwną, przyniesione dary oraz kosze bułeczek. Starostowie złożyli w ofierze bochen chleba wypieczony z tegorocznego zboża. Ofiarowany chleb – owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub matka dzielą chleb między domowników.

     W czasie uroczystej mszy św. Sodalicję Mariańską godnie reprezentowały Kandydatki z różowym sztandarem. Całą sumę dożynkową uświetniła Parafialna Orkiestra Dęta.

     Po mszy św. starościna Krystyna Kunert i starosta Adrian Wydra częstowali poświęconymi bułeczkami wiernych wychodzących z kościoła.

     Za wstawiennictwem św. Urbana i św. Izydora prosimy, aby Dobry Bóg wylał na nasze pola obfite błogosławieństwo, aby prace rolników i rośliny przez nich uprawiane przynosiły plon obfity.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.