Jubileusz 40 - lecia kapłaństwa ks. Arnolda Drechslera

     W niedzielę 14 maja 2023 roku ksiądz prałat dr Arnold Drechslerler dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej obchodził 40 – tą rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji jubilat odprawił uroczystą sumę w zakrzowskim kościele. Homilię wygłosił, podobnie jak  40 lat temu na mszy prymicyjnej, ks. prałat Mikołaj Mróz – emerytowany proboszcz parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. (Ksiądz Mikołaj w seminarium był ojcem duchownym zarówno księdza Arnolda, jak i księdza Marka). Na kazaniu ks. Mikołaj Mróz przyznał się, że podobnie jak ksiądz proboszcz Ferdynand Puzik pochodzi ze Staniszcz Wielkich. Wspominał gościnność proboszcza na plebanii w Zakrzowie. 

     Po uroczystej sumie były życzenia, gratulacje i upominki. Później zaproszeni goście udali się na poczęstunek do salki parafialnej. Po południu na nieszporach słowo boże wygłosił przyjaciel księdza Arnolda, ksiądz Waldemar Klinger – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. A po nieszporach parafianie zostali zaproszeni na lody.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.