Pielgrzymka PZC do Opola 2022

     W środę 20 lipca 2022 r. panie z Parafialnego Zespołu Caritas wraz z księdzem proboszczem Markiem Wieczorkiem pielgrzymowali do Katedry Opolskiej w Roku Jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej.

     Najpierw podążyli do Kościoła Franciszkanów w Opolu. Tam ojciec – przewodnik pokazał kaplicę św. Anny zwana Piastowską z grobowcami fundatorów tamtejszego kościoła i klasztoru: Bolesława I, Bolesława II i Bolesława III oraz księżnej Anny Oświęcimskiej. Pokazał również podziemia znajdujące się pod prezbiterium kościoła, w których spoczywają pozostali książęta opolscy m.in. Władysław II Opolczyk fundator Sanktuarium Jasnogórskiego i księżna Elżbieta wnuczka króla Władysława Łokietka, a także znajdujący się tam najstarszy zachowany na ziemiach śląskich wczesnogotycki kolorowy fresk z 1320 r. przedstawiający Kalwarię męki Pana Jezusa wraz z jego Matką i św. Janem.

     Następnie poszli do kościoła franciszkańskiego, który jest świadectwem zawiłej historii miasta. Znajdują się w nim zabytki sztuki oddające ducha poszczególnych epok.

     Później przeszli na ulicę Szpitalną 5A do siedziby  Caritas Diecezji Opolskiej. Niestety nie zastali dyrektora księdza Arnolda Drechslera.

     Wreszcie udali się do Katedry Opolskiej, gdzie proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ksiądz dr Waldemar Klinger przybliżył historię parafii i opowiedział o  podjętych licznych pracach konserwatorskich. Pokazał chrzcielnicę, zaprowadził do Kaplicy Piastowskiej i zakrystii. Na koniec Ksiądz proboszcz Marek Wieczorek odprawił mszę św. w Kaplicy Matki Boskiej Opolskiej.

     Wyjeżdżając wstąpili jeszcze do opolskiego Amfiteatru Tysiąclecia. Niestety nikt nie występował. W drodze powrotnej nadjechali do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie, aby pokłonić się Matce Boskiej Szensztackiej.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.