Pielgrzymka PZC do Pietrowic Wielkich 2023

     We wtorek 11 lipca  panie z Parafialnego Zespołu Caritas wraz z księdzem proboszczem Markiem Wieczorkiem pielgrzymowali do pątniczego drewnianego kościoła Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich. Pielgrzymów przywitał ks. proboszcz Damian Rangosz, który opowiedział historię kościoła Św. Krzyża. Świątynia zbudowana została w roku 1667, po cudownym wyłowieniu wizerunku Ukrzyżowanego Zbawiciela. Obecnie ten piękny obraz znajduje się w głównym ołtarzu. Przez wiele stuleci parafia należała do diecezji ołomunieckiej, więc w kościele do dziś widzimy napisy w języku morawskim. Drewniany kościół w Pietrowicach Wielkich słynie nie tylko cudami, ale również błagalną procesją konną, która odbywa się w drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
     Następnie pielgrzymi udali się do klasztoru Wspólnoty Sióstr Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (Zawierzanki). Tam w kaplicy zawierzyli Panu Bogu w wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu swoje intencje. Wraz z siostrami i uczestnikami rekolekcji odmówili Anioł Pański i recytowali modlitwę południową z brewiarza.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.