Spotkanie opłatkowe 2022

     Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, w trzecią niedzielę adwentu po nieszporach, seniorzy naszej parafii przybyli na spotkanie opłatkowe do salki parafialnej. Po słodkim poczęstunku śpiewano pieśni adwentowe, a nawet kolędy.  Ksiądz Arnold Drechsler opowiadał o trudnym położeniu narodu ukraińskiego, nawiązując do tragicznej sytuacji parafian w czasie II Wojny Światowej.

     Na spotkanie przybyło niewielu seniorów. Prawdopodobnie spowodowane to było dużą liczbą zachorowań na grypę w naszej parafii oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi – wiał silny, porywisty wiatr oraz padał marznący deszcz.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.