Wizytacja kanoniczna

     Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej Wspólnoty Parafialnej była przewidziana w prawie Kościoła wizytacja kanoniczna, która miała miejsce w piątek i sobotę, 22 i 23 października 2022 r. Przeprowadził ją J. E. Ks. Bp Rudolf Pierskała.   

     „Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46). 

     Ks. Biskup przybył do parafii w piątek wieczorem. Uroczyste przywitanie miało miejsce przed wejściem do świątyni, gdzie ucałował krzyż, pokropił wiernych wodą święconą. Następnie w procesji udał się na przykościelny cmentarz, gdzie nad grobami byłych proboszczów modlił się za zmarłych kapłanów: ks. Józefa Stuchly oraz ks. Karola Wallowy. Wspomniał również wieloletniego proboszcza zakrzowskiej parafii ks. Ferdynanda Puzika, który został pochowany na cmentarzu. 

     Po przejściu do kościoła i powitaniu ks. biskupa przez ks. Proboszcza Marka Wieczorka, przedstawiciel Rady Parafialnej pan Alojzy Wurst przedstawił sprawozdanie z działalności ekonomicznej. Następnie została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa, ofiarowana w intencji całej wspólnoty parafialnej. 

Po zakończonej liturgii na plebanii odbyło się spotkanie księdza biskupa z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Parafialnej Rady Ekonomicznej. 

     W drugim dniu wizytacji, w sobotę 22 października o godzinie 14.00 – zaproszono chorych oraz grupy parafialne (Parafialny Zespół Caritas, Róże Różańcowe, członków III Zakon, Margaretki, Krąg Świętej Rodziny) na Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz sakrament chorych udzielany przez księdza biskupa. 

     Po nabożeństwie miało miejsce spotkanie z Siostrami św. Jadwigi w klasztorze. Następnie ksiądz biskup spotkał się z kandydatami do bierzmowania - klasa VIII, z Ministrantami oraz Mariankami. 

 

 Fot: Karina Grytz-Jurkowska

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.