Krąg Świętej Rodziny

      Św. Łukasz ewangelista podaje:

Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu i domu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. (Łk 2,3-7)

 

      W adwencie, w okresie oczekiwania, rodziny zakrzowskiej parafii przyjmują obraz przedsta-wiający św. Józefa szukającego schronienia w Betlejem dla swej żony Maryi.

      W dniu 15 grudnia, gdy dzwony wzywają na wieczorny Anioł Pański rozpoczyna się nowenna. Przez 9 dni – w dziewięciu kolejnych domach przyjmowany jest obraz Świętej Rodziny. Wędrówka trwa, aż do Bożego Narodzenia. Wieczorem, gdy rodzina przyjmuje obraz, domownicy gromadzą się na wspólnym adorowaniu. Aby godnie przyjąć Matkę Bożą w domach, odczytywane są modlitwy ułożone specjalnie na tę okazję.  Modły skierowane są do Najświętszej Maryi Panny, szukającej schronienia w czasie, gdy zbliża się Jej czas rozwiązania. Domownicy proszą o Jej opiekę i matczyną miłość, proszą o przemianę serc i siły potrzebne, aby podążać Jej ścieżkami.

      W domu, w którym obraz pozostaje na czas Bożego Narodzenia pali się świece i adoruje go aż do 2 lutego, czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej. Zaś w niedzielę Świętej Rodziny, odprawiana jest msza św. w intencji rodzin, które przyjęły obraz.

      Dzisiaj już nikt nie wie, kto zapoczątkował ten piękny zwyczaj w zakrzowskiej parafii. Najstarsi mieszkańcy pamiętają wędrujący obraz ze swego dzieciństwa. Można z tego wnioskować, że ta tradycja trwa wiele lat.

Obrazów jest około dziesięciu, a ich wygląd świadczy o tym, że powstały w różnych okresach czasu. W latach 60 – tych minionego stulecia pan Manfred Karosz wykonał 7 kopii sceny poszukiwania schronienia w Betlejem. W 2019 r. kolejną św. Rodzinę naszkicowała Dominika Tarnowska i ofiarowała ją parafii. Tak wiele obrazów jest potrzebnych, ponieważ każdy odwiedza tylko 9 domostw, co symbolizuje okres dziewięciu miesięcy stanu błogosławionego Matki Bożej.

      Parafianie wierzą, że Najświętsza Maryja Panna, która nie znalazła schronienia w betlejemskiej gospodzie, a którą zapraszają do swych domów, otoczy wszystkich płaszczem swej Matczynej Miłości i będzie strzegła od wszelkiego złego.

 

 


HISTORIA

Stowarzyszenie Świętej Rodziny

 

      W 1896 r. w parafii Zakrzów zostało założone Stowarzyszenie Św. Rodziny. W roku jego powstania przystąpiło doń 277 rodzin i liczyło 1505 członków. O jego istnieniu dowiadujemy się jeszcze w 1913 r. Późniejsze dane nie zawierają informacji o stowarzyszeniu. Stan ilościowy, w wybranych latach przedstawiał się następująco:

1896 r. – 277 rodzin

1900 r. – 279 rodzin

1903 r. – 271 rodzin

1905 r. – 277 rodzin

1908 r. – 260 rodzin

1910 r. – 260 rodzin

1913 r. – 260 rodzin.

 

 

Źródło:  Głombik Artur, Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie (koło Koźla) w latach 1742-1945, Nysa 1992, maszynopis.

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.