Ministranci - LSO

Skąd się wzięli ministranci - liturgiczna służba ołtarza

     Ministrant – to sługa Chrystusa, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego „ministrare” i oznacza „służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu.

Trudno jednoznacznie określić kto był pierwszym ministrantem. Jednak początków służby ołtarza można dopatrywać się już w narodzie wybranym. Potomkowie Lewiego byli tymi wybranymi do służby w świątyni. Pomagali oni kapłanom z rodu Aarona, kiedy składano ofiary. Czynili to tylko mężczyźni.

Ewangelista Łukasz przedstawia sytuację, w której Jezus będąc w synagodze, po przeczytaniu Księgi Izajasza, zwinął ją i podał słudze (Łk 4, 18-20). Znany jest nam też fragment o rozmnożeniu ryb i chleba. Tu bowiem pojawia się chłopiec, który miał ze sobą pięć chlebów i dwie ryby, dzięki którym Jezus dokonał cudu (J 6, 8-9). Tradycja nazywa tego chłopca „paraministrantem” – przyniósł on pierwsze dary ofiarne.

Służby ołtarza można dopatrywać się także w przygotowaniach do Ostatniej Wieczerzy. Tu ministrantami stali się św. Piotr i św. Jan, którzy z nakazu Jezusa byli odpowiedzialni za przygotowanie Wieczernika do wieczerzy paschalnej (Łk 22,7-13).

Kiedy chrześcijaństwo rozwijało się w zawrotnym tempie, Apostołowie mieli świadomość, że nie są w stanie podołać wszystkim zadaniom związanym ze zgromadzeniem. Potrzebowali pomocy do posługiwania wiernym, wybrali więc siedmiu pomocników. Nazwali ich diakonami, czyli sługami. To właśnie oni, poza biskupami i prezbiterami, pełnili funkcje liturgiczne. Z czasem potrzebowano ich coraz to więcej. Papież Korneliusz, wychodząc naprzeciw potrzebom, ustanowił kleryków niższych święceń: subdiakonów, akolitów, lektorów i ostiariuszy.

Dokumentacja Stolicy Apostolskiej po raz pierwszy o ministrantach wspomina w encyklice Mediator Dei z roku 1947, wydanej przez papieża Piusa XII. Papież wskazuje, że do służby należy wybrać: porządnych i dobrze wychowanych chłopców z wszelkich warstw społecznych, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy Św. prawidłowo, pięknie i gorliwie (MD 39). Jednak dla ministrantów najważniejszym dokumentem jest Konstytucja o Liturgii, która daje służbie ołtarza oficjalne miejsce w zgromadzeniu.

 

 maj 2022 r.


Patroni ministrantów

 

Święty Tarsycjusz

 

     Pewnego dnia, kiedy szedł z Najświętszym Sakramentem w kierunku więzienia, napadła go grupa pogańskich rówieśników, zaciekawionych tym, co on niesie z taką troską. Ponieważ bardzo tego bronił, usiłowali zmusić go biciem i obrzucaniem kamieniami, aby pokazał im co niesie.Święty Tarsycjusz był młodym Rzymianinem, akolitą, należącym do otoczenia papieża Stefana I. Gdy za cesarza Decjusza nastąpiły jedne z najkrwawszych prześladowań chrześcijan, zaostrzono równocześnie możliwości widywania się z uwięzionymi. Wskutek tego umacnianie uwięzionych chrześcijan Komunią świętą przed ich męczeńską śmiercią stało się prawie niemożliwe. Każdy odważny kapłan, diakon czy dorosły chrześcijanin, gdy szedł do więzienia z Komunią świętą, narażał się na rozpoznanie i areszt. W tej sytuacji Tarsycjusz, chłopiec liczący około dziesięciu lat, okazał gotowość pójścia do więzienia z Chrystusem Eucharystycznym, sądząc, że z powodu młodego wieku uda mu się niepostrzeżenie dotrzeć do braci i sióstr skazanych na męczeńską śmierć.

Z pomocą nadszedł mu żołnierz rzymski, Kwadratus, setnik, chrześcijanin, doskonale zorientowany w sytuacji. Przepędził całą tę zgraję. Jednak chłopca nie dało się już uratować. Zmarł wkrótce z upływu krwi, na skutek ran odniesionych w obronie Chrystusa Eucharystycznego. Ciało Świętego 'Męczennika Eucharystii' chrześcijanie pochowali ze czcią w katakumbach świętego Kaliksta. W roku 1675 relikwie św. Tarsycjusza przeniesiono do Neapolu, gdzie umieszczono je w osobnej kaplicy przy bazylice św. Dominika.
Wspomnienie św Tarsycjusza obchodzone jest 15 sierpnia a więc w dzień uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 

Św. Dominik Savio

 

     Dominik urodził się w wiosce Riva di Chieri w Piemoncie w 1842 r. Jego ojciec był rzemieślnikiem, a matka krawcową. Mając 12 lat spotkał św. Jana Bosco, który przyjął go do swego Oratorium w Turynie. Nawiązała się między nimi szczególna duchowa więź. W trzy lata później Dominik umarł. Mimo bardzo młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiązków codzienności, przebywając między rówieśnikami, osiągnął świętość. Jej rozumienie zawarł w liście do przyjaciela: 'Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki'.

Papież Pius XI powiedział o nim: 'Mały święty, ale gigant ducha'. Beatyfikowany w 1950 roku, kanonizowany w 1954. Dominik Savio to najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół.
Relikwie świętego znajdują się w Turynie w bazylice Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w pobliżu relikwii św. Jana Bosko. Wspomnienie świętego obchodzone jest w kościele katolickim 5 maja.
'Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty w świętym Dominiku Savio dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen'

 

Święty Jan Berchmans

 

     Jan Berchmans urodził się 13 marca 1599 roku w Diest, we Flandrii (Holandia) jako najstarszy z pięciu synów. Jego rodzina była średnio zamożna, ojciec był garbarzem, handlarzem i szewcem, a matka, Elżbieta, była córką burmistrza, Hadriana van den Hove. Jan był bardzo pobożny, jak mówił jego nauczyciel: 'Najczęściej można było go widzieć w kościele, a najrzadziej na ulicy'.
Na usilne prośby chłopca, rodzice zgodzili się zapłacić za jego naukę. Jednak na skutek choroby matki, musiał przerwać studia. Dopiero dzięki finansowej dotacji miejscowego proboszcza Piotra van Emmericka, mógł on kontynuować rozpoczętą naukę. Powołanie do stanu duchownego odczuwał od wczesnych lat młodości, jednak warunki materialne rodziny, a potem śmierć matki utrudniały mu pójście tą drogą. Dzięki opiece różnych kapłanów i własnej pracy zdobył potrzebne wykształcenie w kolegium jezuickim w Mechlin (Malines) w 1615 r., a następnie wstąpił do nowicjatu jezuitów. Ze względu na jego duże zdolności w 1618 roku wysłano go na studia do Rzymu.
W czasie studiów w Rzymie zapadł poważnie na zdrowiu. Ciężko zachorował, a zniszczony intensywną nauką i aktywnym życiem wewnętrznym organizm nie zdołał się obronić. Na śmiertelnym łożu trzymając różaniec w ręce, krzyż i reguły zakonne i mówił: 'Z tym chętnie umrę'. Zmarł 13 sierpnia 1621 roku, mając 22 lata. Był bliski dojścia do upragnionego kapłaństwa. Był wzorem w zachowaniu reguły zakonnej, a jego pragnieniem było odtworzyć wzór, jaki zostawił św. Alojzy Gonzaga, który zmarł wcześniej w opinii świętości.
W Kościele wspomnienie świętego obchodzimy 13 sierpnia.

 

Święty Alojzy Gonzaga

 

     Pochodził ze znakomitego rodu Gonzagów. Był synem Ferdynanda, markiza Castiglione. Urodził się w Castiglone w diecezji Brescii 9 marca 1568 roku. Od najmłodszych lat Św. Alojzy poświęcił sie sercem i duszą służbie swemu Stwórcy. Pamięć o jego osobie łączy się z pojęciem łagodnej słodyczy i niczym nie skażonej czystości. Cechowała go prawdziwie anielska niewinność, a zarazem heroiczna skłonność do pokuty.

Mając czternaście lat towarzyszył swemu ojcu w podróży do Hiszpanii, gdzie ten ostatni pojechał jako członek orszaku cesarzowej Marii Austriaczki, żony Maksymiliana II. Filip II uczynił Św. Alojzego giermkiem księcia Jakuba, swego starszego brata. Wśród próżności dworu święty zachował swą czystość, świat nie odciągnął jego serca od Boga.
Po powrocie do Włoch w roku 1584 Św. Alojzy objawił chęć wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Rodzina sprzeciwiała się temu, ale w końcu udało mu się zrealizować te zamiary. Rozpoczął nowicjat w Rzymie w roku 1585, za pontyfikatu Piusa V. Śluby zakonne złożył 20 listopada 1587 roku i wkrótce potem przyjął niższe Święcenia.
Od początku swego zakonnego życia Św. Alojzy był wzorem doskonałości. Podczas epidemii w Rzymie w roku 1591 wyróżnił się miłosierdziem wobec chorych w szpitalach. Praca ta doprowadziła go do choroby, która spowodowała śmierć. Jego ostatnie dni były wiernym odzwierciedleniem krótkiego życia. Przeszedł do wieczności 21 czerwca 1591 roku w wieku dwudziestu czterech lat.
Sława jego świętości była tak duża, że w 1605 roku papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Natomiast kanonizował go, razem ze św. Stanisławem Kostką, papież Benedykt XIII w 1726 roku.

 

Święty Stanisław Kostka


     Św. Stanisław Kostka, urodził się 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu. Był synem Jana - kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał trzech braci i dwie siostry.
W 1564 roku, w wieku 14 lat, Stanisław razem ze starszym bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Chłopcy zamieszkali w internacie ojców jezuitów. Tam też uczęszczali do szkoły. Uczniowie ojców jezuitów uczestniczyli w codziennej Mszy św., codziennej wspólnej modlitwie, comiesięcznej spowiedzi i Komunii św. Świętemu Stanisławowi bardzo się to podobało - od najmłodszych lat lubił być blisko spraw Bożych. Na początku miał trudności z nauką, ale przez swoją pracowitość stał się jednym z lepszych uczniów. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał Matce Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo. Po pewnym czasie w sercu Stanisława zrodziła się myśl, aby być jeszcze bliżej Boga i Matki Najświętszej - postanowił zostać zakonnikiem. Ponieważ nie był pełnoletnim, nie mógł natychmiast zrealizować swojego marzenia - potrzebował zgody rodziców, ale jej nie uzyskał.
Po długich i starannych przemyśleniach, w sierpniu 1567 roku, pieszo i w przebraniu, uciekł z Wiednia. Dotarł do Dyllingi w Bawarii i zgłosił się do zgromadzenia oo. jezuitów. Św. o. Piotr Kanizjusz wysłał go do Rzymu, gdzie św. o. Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu.
Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Zmarł, uprzednio przepowiedziawszy swoją śmierć, w sierpniu 1568 roku, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Kult świętości młodego Polaka zrodził się natychmiast i spontanicznie. Proces beatyfikacyjny zakończył się w 1670 roku, a już w 1726 papież Benedykt XIII kanonizował nowego świętego.
Relikwie św. Stanisława spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.
Święto św. Stanisława Kostki jest obchodzone w dniu 18 września.

 


Lista ministrantów Parafii św. Mikołaja w Zakrzowie

     Nazwiska ułożono alfabetycznie, rocznik, lata posługi ministranckiej. Lista powstała na podstawie księgi służby liturgicznej z Zakrzowa oraz informacji osób zainteresowanych.  Ewentualne uwagi oraz brakujące dane można zgłosić wysyłając maila na adres: parafia.zakrzow@poczta.onet.pl.

 

 1. Adam Krzysztof                                                       1990                           2002 – 2005
 2. Baron Karol                                                               1993                           2007 – 2012
 3. Baron Seweryn                                                         1995                           2007 – 2012
 4. Ciepliński Łukasz                                                    1993                           2002 – 2012
 5. Czuba Jan                                                                    1987                           1997 – 2007
 6. Czuba Piotr                                                                 1988                           1998 – 2007
 7. Drechsler Arnold                                                      1959                          
 8. Drechsler Zygfryd                                                    1956
 9. Dudel Adam                                                                1982                           1990 – 2004
 10. Dygnos Grzegorz                                                      1990                           2001 – 2014
 11. Dygnos Tomasz                                                         1992                           2002 – 2014
 12. Foltyn Dominik                                                          1998                          2008 – 2017
 13. Friedrich Krystian                                                     1959                           1967 - 1974
 14. Gajewski Mateusz                                                     1989                           1998 - nadal
 15. Geller Mariusz
 16. Głombik Jakub                                                            2000                           2014 - nadal
 17. Grela Daniel                                                                 2000                           2008 – 2016
 18. Heidrich Marcin                                                         1998                           2008 – 2020
 19. Hellebrandt Robert                                                   1996                           2009 – 2010
 20. Hildebrandt Dawid                                                    2008                           2018 – nadal
 21. Ignacy Adrian
 22. Ignacy Krystian
 23. Ignacy Marcin
 24. Istel Adam                                                                     1983                            1990 - 2002
 25. Janecki Sebastian
 26. Kanzy Klaudiusz                                                         2003                            2012 – nadal
 27. Karkosz Krystian                                                        1959
 28. Kleemann Adrian                                                        1984                                       2004
 29. Kołeczek Sebastian
 30. Kołeczek Zygfryd                                                        1960
 31. Kozany Dawid                                                                                                    1989 – 1996
 32. Kozany Henryk                                                                                                  1957 - 1965
 33. Kozioł Filip                                                                    2012                            2020 – nadal
 34. Ksol Dominik                                                                                                      2020 – nadal
 35. Kubica Denis                                                                 1992                            2002 – 2014
 36. Kudela Marcel                                                              1999                            2011 – 2020
 37. Kurczyk Krystian                                                        1988                           1999 – 2005
 38. Lenert Damian                                                             2010                            2019 – nadal
 39. Lenert Sebastian                                                         1994                           2003 – 2012
 40. Lipka Bartosz                                                               2010                            2019 – nadal
 41. Liszka Franciszek                                                      1942
 42. Majewski Piotr                                                            2010                            2019 – nadal
 43. Mateusz Daschek                                                       1982                            1990 – 2003
 44. Mazurkiewicz Marcel                                               2010                            2019 – nadal
 45. Mencel Hubert                                                            1960
 46. Menzel Krzysztof                                                       1956
 47. Mocha Robert                                                              1988                            1999 – 2005
 48. Niechcioł Krzysztof
 49. Nikel Dawid                                                                  1992                            2003 – 2012
 50. Nikiel Marceli                                                              2003                            2013 – 2017
 51. Nowak Adam                                                                2000                           2009 – nadal
 52. Piasecki Adam                                                             1990                            1999 – 2008
 53. Piątek Filip                                                                    2003                            2013 – 2016
 54. Piontek Werner                                                           1959
 55. Plottek Daniel                                                              1984                            1994 – 2002
 56. Plottek Romuald                                                         1986                            1995 – 2004
 57. Płatek Kamil                                                                 2004                            2012 – 2016
 58. Rudek Adrian                                                                2003                            2013 – nadal
 59. Rudek Andreas                                                             2008                            2016 – nadal
 60. Siegmann Adam                               
 61. Siegmann Andrzej
 62. Siegmann Ferdynand                                                1960
 63. Siegmann Joachim                                                      1955
 64. Słota Agnieszka                                                                                                  1995 – 1999
 65. Smykała Marcin                                                           1987                            1995 – 2004
 66. Spleśniały Marcel                                                        2003                            2013 – nadal
 67. Syrzysko Mateusz                                                       1996                            2008 – nadal
 68. Syrzysko Patryk                                                           1998                            2008 – nadal
 69. Szafrański Krzysztof                                                 1991                             2001 – 2009
 70. Szafrański Martin                                                       2001                            2009 – nadal
 71. Teister Alan                                                                   2001                             2010 – nadal
 72. Teister Dawid                                                               1999                             2008 – nadal
 73. Teister Jakub                                                                2006                             2016 – nadal
 74. Tkocz Adam                                                                  1991                              2001 – 2007
 75. Troszka Tomasz                                                         1994                             2002 – 2011
 76. Urbaś Martin                                                                1994                             2005 – 2012
 77. Weinert Michael                                                         1992                             2006 – 2012
 78. Wieczorek Artur                                                         2000                             2008 – nadal
 79. Wieczorek Bernard                                                    1986                             1995 – 2004
 80. Wieczorek Johann                                                     2006                             2016 – nadal
 81. Wieczorek Lukas                                                        2009                             2018 – nadal
 82. Wieczorek Marcin
 83. Wieczorek Marek                                                       2004                             2014 – nadal
 84. Wieczorek Tomasz                                                    1994                             2003 – 2012
 85. Wilk Krzysztof                                                             1991                              2001 – 2012
 86. Ziegler Dariusz                                                            1987                              1997 – 2005
 87. Ziegler Piotr                                                                  1986                             1994 – 2004
 88. Zimer Mateusz                                                            2002                              2013 – 2016

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.