Rada Parafialna

Parafialne Rady

Kadencja 2021 - 2026

 

 

     Parafialna Rada Duszpasterska jest kolegialnym ciałem doradczym w parafii, służącym proboszczowi parafii do właściwego prowadzenia duszpasterstwa parafialnego.

     W dniu 28 listopada 2021 zostało przeprowadzone głosowanie do PRD. Wybory zrealizowano zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Opolskiej oraz Dekretem Ogólnym Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii Św. Mikołaja w Zakrzowie jest następujący:

 

Ks. Marek Wieczorek

Marcin Grela

Dorian Hałas

Rafał Hildebrandt

Krzysztof Kanzy

Marek Klimek

Edyta Macioschek

Roland Syrzysko

Daniel Teister

Alojzy Wurst

 

 Zaprzysiężenie nowych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyło się dnia 12 grudnia 2021 r.

 

     Parafialna Rada Ekonomiczna jest kolegialnym ciałem doradczym w parafii, służącym proboszczowi parafii do właściwego administrowania dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi).

     W dniu 5 stycznia 2022 została powołana PRE. Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej w parafii Św. Mikołaja w Zakrzowie jest następujący:

 

Ks. Marek Wieczorek

Józef Nikel

Roland Syrzysko

Józef Zorembik

 

     Zaprzysiężenie nowych członków Parafialnej Rady Ekonomicznej odbyło się dnia 9 stycznia 2022 r.

 

     Parafialna Rada Duszpasterska w parafii Św. Mikołaja w Zakrzowie stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie wiernych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Za swój podstawowy cel Parafialna Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie Proboszcza w organizacji życia duszpasterskiego wspólnoty parafialnej. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian.

Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Parafialnych Rad Ekonomicznych. W trosce o całokształt życia parafialnego i dobro wiernych PRE powinna ściśle współpracować z PRD, m.in. przez wspólne posiedzenia bądź przygotowanie i realizację projektów duszpasterskich.

 

 

Kadencja 2015 - 2021

   

Sprawozdanie z pracy Parafialnej Rady Duszpasterskiej

przy parafii św. Mikołaja w Zakrzowie

w latach 2015 – 2021

 

     Działająca przy naszej parafii Rada Duszpasterska służy księdzu Proboszczowi doradztwem oraz pomocą w kierowaniu parafią od strony organizacyjnej.

 

     Po wyborach w listopadzie i zaprzysiężeniu w grudniu 2015 skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii Św. Mikołaja w Zakrzowie był następujący:

 

Ksiądz Marek Wieczorek – proboszcz

Janusz Drost

Waldemar Figura

Rafał Hildebrandt

Marcin Juraszek

Krzysztof Kanzy

Bernard Kochon

Krzysztof Kudela

Edyta Macioschek

Daniel Teister

Rudolf Wieczorek

Walenty Woszczyna

Aloizy Wurst

Józef Zorembik

 

     Rada ta uczestniczyła w podejmowaniu ważnych decyzji przede wszystkim w zakresie robót konserwacyjno-remontowych:

 

2016

 

 • Ograniczono msze św. niedzielne do dwóch nabożeństw;
 • podjęto decyzję, że od „nowych” grobów będzie pobierana opłata cmentarna tzw. pokładne, przyznająca prawo do użytkowania miejsca pochówku przez okres 20 lat, której wysokość Radni zaproponowali w kwocie 250 zł;
 • usunięto boazerię i skuto tynki w kościele;
 • osuszono mury fundamentowe i wykonano izolację przeciwwilgociową i drenaż opaskowy przy kościele;
 • otynkowano i pomalowano elewację zewnętrzną kościoła;
 • odremontowano wieżę i pomalowano kopułę na kościele;
 • wykonano nową instalację elektryczną.

 

2017

 

 • Zreformowano Koła Żywego Różańca oraz zakupiono specjalny świecznik;
 • wykonano oświetlenie kościoła;
 • zrobiono remont kuchni i trzech przyległych pomieszczeń na parterze plebanii;
 • wykonano drenaż wokół połowy plebanii;
 • zakupiono piec centralnego ogrzewania na plebanii;
 • wykonano drewniane drzwi wyjściowe na balustradę wokół wieży kościoła.

2018

 

 • Wykonano nowy krzyż misyjny;
 • odnowiono figurę Matki Boskiej Zakrzowskiej.

 

2019

 

 • Wymieniono całą instalację odgromową na kościele;
 • pomalowano prezbiterium;
 • odnowiono i pomalowano drewniany stelaż do dzwonów;
 • naprawiono i odmalowano przydrożny krzyż w Zakrzowie na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej (45) i Chopina;
 • usunięto stare drzewa na cmentarzu;
 • wykonano dodatkowe pole ogrodzenia obok starego śmietnika z tyłu cmentarza i zabezpieczono tylną bramę;
 • wykonano nowa bramę na plebanii;
 • zainstalowano nowy alarm antywłamaniowy, który działa zarówno w kościele, jak i na plebanii.

 

2020

 

 • Wykonano kompleksowy remont salonu na plebanii;
 • zrobiono nową drogę i schody na cmentarz;
 • odrestaurowano kolejne malowidło na suficie kościoła;
 • wykonano nowa bramę na cmentarz.

 

2021

 

 • Wykonano remont sufitu w wiatrołapie oraz balkonu na plebanii;
 • zakończono odnawianie malowideł na suficie w kościele.

 

     Parafialna Rada Duszpasterska aktywnie uczestniczyła w tworzeniu jak najlepszego wizerunku naszej parafii, czyniąc to na chwałę Bożą i pożytek dla wszystkich parafian.  

 

 


Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Statut Parafialnej Rady Ekonomicznej

Parafialna Rada Duszpasterska 2015 - 2021

     W niedzielę 29 listopada 2015 r. odbyły się wybory, zrealizowane zgodnie ze Statutem PRD. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii Św. Mikołaja w Zakrzowie jest następujący:

 

Ksiądz Marek Wieczorek – proboszcz

Janusz Drost

Waldemar Figura

Rafał Hildebrandt

Marcin Juraszek

Krzysztof Kanzy

Bernard Kochon

Krzysztof Kudela

Edyta Macioschek

Daniel Teister

Rudolf Wieczorek

Walenty Woszczyna

Aloizy Wurst

Józef Zorembik

 

      Zaprzysiężenie nowych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyło się dnia 13 grudnia 2015 r.

 

     PRD stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.