wyszli z naszej parafii

Siostra Maria Adelbalda

 

     Siostra Maria Adelbalda urodziła się 31 października 1931 roku w Zakrzowie w rodzinie Jana Morawin i Pauliny z domu Dybała. Na chrzcie otrzymała imiona Elisabeth Agnes.

     Do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka wstąpiła 28 lipca 1956 r. Pierwszą profesję złożyła 3 maja 1959 r. w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

     Siostra M. Adelbalda w latach 1958 – 1959 pełniła posługę pielęgniarki w szpitalu w Oleśnie, a następnie od 5.09.1959 r. w szpitalu w Kłodzku – Jurandowie. Nie szczędziła sił w swoim posługiwaniu, jako długoletnia instrumentariuszka na bloku operacyjnym często była wzywana również dodatkowo do nocnych operacji. Była bardzo ofiarna, cierpliwa i sumienna w wykonywaniu swojej pracy. Zawsze uśmiechnięta i gotowa udzielić pomocy oraz duchowego wsparcia. Była lubiana przez innych i często odwiedzana przez tych, z którymi współpracowała.

     W czasach, w których trudno było zdobyć niektóre leki, siostra Adelbalda przywoziła lub przysyłała lekarstwa, tak potrzebne dla zakrzowskich parafian.

     Siostra M. Adelbalda była dobrą, cichą i rozmodloną Siostrą. Jej miłość do Boga i Matki Najświętszej do końca była dla niej życiową siłą. Każdego dnia już od wczesnych godzin porannych zawsze pierwsza w kaplicy, trwała przed Panem, polecając Mu wszystkie ważne intencje i sprawy.

     W latach od 1995 do 2001 pełniła posługę przełożonej domu. Sama żyjąc ubogo, dla sióstr zawsze życzliwa, dobra i hojna.

     W sobotę 2 maja 2009 r. Siostra Maria Adelbalda świętowała 50-lecie ślubów zakonnych w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Kłodzku.

We wspólnocie z radością i wielką ofiarnością wykonywała różne posługi. Przez długi czas troszczyła się o klasztorny ogród, uprawiając warzywa i dbając o kwiaty; pracowała również w pralni. W ostatnich latach siły nie pozwalały jej już na dalszą pracę w ogrodzie. Do końca jednak pełniła posługi w pralni.

     Żyła cicho i skromnie i tak odeszła do Pana. Dnia 16.04.2013 r. około godziny 20.30 jej stan zdrowia nagle pogorszył się. Wezwano pogotowie ratunkowe, ale Pan wcześniej zabrał ją już do siebie.

     Ceremonie pogrzebowe odbyły się w sobotę 20 kwietnia 2013 r. w Kłodzku – Jurandowie i tam też została pochowana na cmentarzu parafialnym.


Ojciec Serafin Latacz

     Ojciec Serafin Latacz urodził się 30 października 1932 r. w Zakrzowie w rodzinie Aloisa i Marii z domu Adamek. Na chrzcie świętym otrzymał imiona Franz Karl. Miał czworo rodzeństwa. Sytuacja w rodzinie była bardzo ciężka, więc małego Francka, który często chorował, zabrała do Zabrza jego ciotka Anna Latacz. Wrócił do Zakrzowa, aby uczęszczać na lekcje w szkole podstawowej (Volkschule). Następnie rozpoczął naukę w gimnazjum w Zabrzu, którą po roku musiał przerwać z powodu zbliżającego się frontu.  W okresie II Wojny Światowej zginął ojciec przyszłego franciszkanina i jego starszy brat. Po wojnie Franciszek Latacz rozpoczął naukę w Technikum Górniczym w Zabrzu.

Już jako młody chłopak przejawiał zamiar obrania stanu duchownego. Jego ówczesny proboszcz z parafii pw. św. Anny w Zabrzu pisał: „Franciszek odznaczał się zawsze szczerą religijnością w szkole, w kościele i wśród młodzieży.” Nikogo nie zdziwiło, gdy mając niespełna 16 lat, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów. 

     W dniu 16 czerwca 1951 r. otrzymał w Borkach Wielkich habit zakonny wraz z nowym imieniem Serafin i rozpoczął nowicjat. Od 1952 roku studiował filozofię i teologię na Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W czerwcu 1954 r. nastąpiła likwidacja wrocławskiego klasztoru przez władze komunistyczne i całe seminarium zostało przeniesione do Kłodzka, więc tam Serafin Latacz kontynuował swoje studia. W dniu 19 lipca 1956 roku złożył śluby zakonne w Kłodzku. Półtora roku później 16 lutego 1958 r. przyjął we Wrocławiu święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Andrzeja Wronki.

     W czerwcu tegoż roku, jako młody kapłan, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii pw. św. Franciszka i św. Leonarda w Dusznikach Zdroju. Ojciec Serafin często odprawiał msze św. w kościele filialnym w Zieleńcu, oddalonym od Dusznik Zdroju o 11 km. Droga do Zieleńca była uciążliwa zwłaszcza zimą, gdy przez zaspy i zamiecie śnieżne musiał pokonać ją na motorze.

     W styczniu 1961 roku przełożeni przenieśli Ojca Serafina do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach, gdzie został wikariuszem parafialnym. Od 1 czerwca 1967 roku pełnił obowiązki wikariusza kooperatora w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku, nad którą opiekę sprawował zakon jezuitów. Ojciec Serafin wraz z dwoma innymi kapłanami zostali przydzieleni do pomocy duszpasterskiej we wschodniej części parafii. Zarząd Prowincji w dniu 9 maja 1972 ustanowił Ojca Latacza administratorem, a następnie proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku. Ojciec Serafin zorganizował od podstaw parafię franciszkańską w Kłodzku. To dzięki niemu w latach 1974-1975 kościół oraz budynek klasztoru został gruntownie odnowiony. Przez pewien okres czasu był też lektorem Wyższego Seminarium Duchownego.

     W lipcu 1983 roku został przeniesiony przez władze zakonne do Niemiec. Tam od 25 września pełnił urząd gwardiana, a następnie administratora w parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Marienweiher -  jednym z najstarszych maryjnych miejsc pielgrzymkowych w Bawarii w Niemczech. Do parafii tej należą również kościoły filialne w Stammbach, Marktleugast i Traindorf, a także w Neuensarg i Mannsflur. Później objął opieką kapłańską także miejscowości Kupferberg i Guttenberg. W dniu 9.08 1994 roku został wybrany na urząd wikarego domu.

     W czasie pobytu w Marienweiher Ojciec Serafin zasłynął nie tylko jako dobry kapłan i katecheta, ale także jako inwestor i budowniczy. To dzięki niemu w latach 1984-1986 przeprowadzono całkowity remont świątyni: renowację wszystkich ołtarzy, gruntowne odnowienie wnętrza  kościoła oraz elewacji, remont posadzki, renowację ław i konfesjonałów oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z nowym piecem. W latach 1986 – 1989 generalnie odnowił klasztor i budynek kantora oraz dom zakrystianina w Marktleugast. Na przełomie 1988/1989 poddał renowacji szafę organową i zlecił zbudowanie nowych organów braciom Mann z Marktbreit. Ponadto wybudował Dom Opieki św. Marcina.

     W 1993 roku, w 800 – lecie istnienia, dzięki staraniom Ojca Serafina, kościół w Marienweiher otrzymał papieski tytuł bazyliki mniejszej. Ponadto Ojciec Latacz ożywił ruch pielgrzymkowy z 60 do 100 grup rocznie. Nawiązał również partnerstwo z węgierską gminą Pilisszentivan.

     Za swoją pracę mianowano Ojca Serafina radcą duchownym, a w sierpniu 2005 roku odznaczono go Złotym Medalem Zasług dla gminy. Został też honorowym członkiem „Przyjaciół Bazyliki”. Zwano go też „Budowniczym Pomostów” pomiędzy Śląskiem, Frankonią i Węgrami.

     Jego pragnieniem było, aby zostać w Marienweiher do końca życia. Zasnął 22 października 2008 roku na 8 dni przed swoimi 76 urodzinami, kiedy to chciał przekazać władzę młodszym zakonnikom.

27 października kilkaset osób i kilkudziesięciu księży oraz zakonników modliło się na pogrzebie Ojca Serafina. Przybył też ojciec prowincjał Wacław Chomik z Wrocławia wraz z współbraćmi zakonnymi z Polski. Przyjechała delegacja z Węgier, a także rodzina i ksiądz proboszcz Stefan Jenek z Zakrzowa. Ojciec Serafin Latacz pochowany został w Marienweiher.

 


Ksiądz Raphael Morawin

      Ksiądz Raphael Ignaz Morawin urodził się 16 listopada 1931 r. w Zakrzowie, w rodzinie Hermana i Albiny z domu Dyballa. Jako mały chłopiec został ministrantem.

 

     Na początku lutego 1945 roku, gdy żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli do parafii, ksiądz proboszcz Ferdynand Puzik został wyrzucony z plebanii i znalazł schronienie w domu państwa Morawin. Przez dwa tygodnie wraz z gospodarzami ukrywał się w piwnicy. Tam każdego dnia odprawiał mszę świętą. Stacjonujący w tym czasie w domu Morawinów żołnierze radzieccy nie przeszkadzali w tych nabożeństwach. Jedni biernie przyglądali się ceremonii, inni wychodzili, by nie przeszkadzać.

      W drugiej połowie lutego Rosjanie nakazali mieszkańcom Zakrzowa ewakuować się za Odrę. Ksiądz Puzik i jego parafianie dotarli, aż do Sierakowic pod Gliwicami. Wrócili stamtąd niespełna tydzień przed Wielkanocą. Kościół i plebania były zdewastowane, więc ksiądz Puzik znowu zatrzymał się w domu rodzinnym swego ministranta Raphaela i znów odprawiał tam msze święte.

     Ojciec przyszłego księdza, Herman Morawin, dostał się do rosyjskiej niewoli. Gdy powrócił w październiku 1945 roku obiecał, że ufunduje krzyż upamiętniający te wydarzenia.

 

     Po wojnie Raphael ukończył naukę w Szkole Podstawowej w Steblowie. Następnie zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Koźlu i wstąpił do Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w katedrze w Opolu. Mszę prymicyjną odprawił 24 czerwca w parafialnym kościele w Zakrzowie. W tym samym roku został wikarym w parafii św. Jerzego w Sławikowie. Następnie w 1957 r. został przeniesiony do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy. Tam wraz z dwoma innymi kapłanami sprawował opiekę duszpasterską nad około 16 tysiącami wiernych. Skoncentrował się głównie na pracy z młodzieżą, lekcjach w szkole i chórze kościelnym. W 1960 r. został mianowany wpierw administratorem, a następnie proboszczem we Włodzieninie i Wojnowicach (powiat głubczycki). W tych wioskach musiał usunąć wiele ruin, ponieważ teren ten był nadal zdewastowany przez wojnę. Obie społeczności musiały zostać odbudowane wewnętrznie i zewnętrznie, ponieważ mieszkali tam również przesiedleńcy z terenów Polski.

     Nowy etap życia rozpoczął się w 1970 roku, kiedy wyjechał do Niemiec. Rok później został przydzielony do diecezji Würzburg, gdzie biskup diecezjalny Josef Stangl zaproponował mu posadę proboszcza w parafii pw. św. Mikołaja w Kleinwenkheim, a w 1975 r. przejął także parafię Wermerichshausen. W 1978 roku został proboszczem w Herschfeld i opiekował się także parafią w Heustreu oraz jej filią w Fridritt. Swoją posługą kapłańską objął również Klinikę Kardiologiczną w Bad Neustadt do 1993 roku, a od 1987 filię parafii w Dürrnhof. Ponadto opiekował się kaplicą w okolicy Salzburga do 1995 roku.

     Ksiądz Raphael Morawin zainicjował i nadzorował renowację pięciu kościołów podczas swojej pracy kapłańskiej - w Kleinwenkheim, Fridritt, Wermerichshausen, Dürrnhof, oraz stary kościół w Herschfeld. Pod jego kierunkiem zostało rozbudowane przedszkole w Herschfeld. Uczył języka niemieckiego w Szkole Językowej dla emigrantów. Prowadził także lekcje religii w miejscowej szkole związkowej. Towarzyszył również Katolickiemu Stowarzyszeniu Kobiet jako duchowy doradca. Frauenbund uczynił go członkiem honorowym.

 

     Von Oktober 1991 bis November 1992 war Morawin Pfarrverweser für Salz und Strahlungen. Seine Liebe zum Kolpingwerk dokumentierte er mit der Übernahme verschiedener Ämter, sowohl auf örtlicher als auch auf Bezirksebene. So war er ab 1978 bis 2006 Präses der Kolpingfamilie Herschfeld, 1985 bis 1991 stellvertretender Bezirkspräses, von 1991 bis 2001 Bezirkspräses und anschließend noch einmal stellvertretender Bezirkspräses. Der Kolpinbezirksverband Rhön-Grabfeld ernannte ihn zum Bezirksehrenpräses. Von 1995 bis 2000 war er außerdem stellvertretender Dekan für das Dekanat Bad Neustadt. 2002 war der Jubilar auch Pfarradministrator der Pfarrei St. Ägidius Rödelmaier. (za: https://www.rhoenundsaalepost.de/lokales/aktuelles/art2826,434682)

 

     Od 1978 do 2010 roku pełnił w dekanacie Bad Neustadt funkcję pomocnika ds. powołań kapłańskich i zakonnych.

 

     Przez cały czas utrzymywał kontakt z rodzinną parafią. Gdy tylko było to możliwe, odwiedzał rodzinne strony. Ojciec księdza Raphaela zmarł przedwcześnie i nie zdążył wybudować obiecanego krzyża, dlatego jego syn postanowił wypełnić testament ojca. Przed swym domem rodzinnym w Zakrzowie ufundował krzyż z czarnego marmuru. W dniu 3 września 2006 roku, w pięćdziesiątą rocznicę swoich święceń kapłańskich, ksiądz Raphael Morawin w asyście księdza Stefana Jenka oraz księdza Arnolda Drechslera poświęcił nowy krzyż, wzniesiony na pamiątkę wydarzeń z 1945 roku.

 

      W dniu 1 maja 2007 roku biskup Friedhelm Hofmann przyjął rezygnację ks. Morawina i podziękował mu za wieloletnią lojalną i dobrą posługę duszpasterską. Kapłan - senior przeszedł na emeryturę, którą spędził w Bad Neustadt.

 

     Ksiądz Raphael Morawin odszedł do Pana 13 marca 2019 roku, w wieku 87 lat. Pogrzeb odbył się 16 marca w kościele parafialnym w Bad Neustadt - Herschfeld, gdzie został pochowany.

 


Ksiądz Josef Kudella

      Ksiądz Josef Kudella urodził się 26 lutego 1931 r. w Zakrzowie w rodzinie Edmunda i Heleny z domu Kosjan. Ukończył szkołę podstawową w Zakrzowie, później gimnazjum w Raciborzu, a po 1945 roku w Koźlu. Młody Józef Kudella był też jednym z pierwszych członków utworzonej w 1919 r. zakrzowskiej orkiestry. Po maturze studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium w Nysie. 19 czerwca 1955 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego, a 26 czerwca odprawił w rodzinnej parafii mszę prymicyjną.

        W latach 1955 – 1958 był wikarym w kościele św. Andrzeja w Zabrzu, a od 1958 r. został administratorem, a następnie proboszczem parafii św. Józefa Robotnika w Myślinie. W 1960 r. wyjechał do Niemiec i od razu zaczął posługę w diecezji Hildesheim. W 1961 r. tamtejszy biskup przeniósł go do parafii w Hemeringen. Tam zbudował kościół pw. Matki Kościoła, z którego korzystało wielu katolików – przesiedleńców. W 1963 roku założył tam również chór kościelny św. Maryji.

      15 czerwca 1968 r. przybył do parafii w Meine. Tam wybudował kolejny kościół pw. św. Andrzeja.  W 1975 r. ks. Kudella został przeniesiony do diecezji augsburskiej (w 1988 r. został do niej inkardynowany). Najpierw posługiwał w parafii pw. św. Piotra i Pawła w Genderkingen i tam, w 1980 r. świętował srebrny jubileusz kapłaństwa.  Na przełomie  1981/1982 r.  rozpoczął posługę w kościele św. Marcina w Donauwӧrth – Riedlingen w parafii Wӧrnitzstein z filią św. Felicji w Schӓfstall. W 1996 r. przeszedł na emeryturę, ale korzystając z dobrego jeszcze zdrowia wyjechał na misje do Kamerunu. Po powrocie przebywał w Bad Neustadt. Jako emerytowany ksiądz z pasją pomagał w całym dekanacie i poza nim. Pracował także w ośrodku ewangelizacyjnym Haus Raphael Bad Soden-Salmünster. W 2015 roku doznał udaru, po którym mógł już tylko koncelebrować.

      Ksiądz Josef Kudella, odszedł do Pana 7 października 2020 r. Pogrzeb odbył się w poniedziałek 12.10.2020 r. w jego rodzinnym kościele pw. św. Mikołaja. Liturgii przewodniczył ksiądz biskup Paweł Stobrawa. Ciało śp. ks. Kudelli zostało złożone na zakrzowskim cmentarzu.

 

Życie w Duchu - powołanie i misja

Fragment mszy świętej:

 

 

 


Ksiądz Josef Piecek

      Ksiądz Josef Piecek urodził się 19 grudnia 1907 r. w Zakrzowie. Ukończył gimnazjum w Głubczycach. Studiował teologię we Wrocławiu i Pasawie.  Święcenia kapłańskie przyjął 18 kwietnia 1938 r. w Pasawie - archidiecezja ołomuniecka.

       Został wikariuszem w Baborowie, a 1 listopada 1938 r. w Nasiedlu. 16 marca 1941 r. wikariusz generalny Josef Martin Nathan ustanowił go wikariuszem w Zatorze, dekanat Karniów.

       W 1948 r. wyjechał do Austrii. Tam został wikariuszem w Bockfliess koło Wiednia. Od 1950 r. aż do przejścia na emeryturę w 1993 roku ksiądz Piecek był proboszczem parafii Kukmirn w diecezji Eisenstadt.

      Przez krótki czas opiekował się kościołami w Deutsch Tschantschendorf, Heugraben, Rohr w Burgenland oraz Gerersdorf niedaleko Güssing. Był prokuratorem dziekana oraz członkiem Rady Dziekanatu Güssing.

      Został odznaczony tytułem radcy duchowego oraz był członkiem biskupiej rady konsystorialnej. Otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Kukmirn.

      Po przejściu na emeryturę ksiądz Josef Piecek mieszkał najpierw w Kukmirn i Eisenhüttl, a następnie w 1994 roku przeniósł się do domu św. Franciszka w Güssing, gdzie troskliwie opiekowano się nim aż do śmierci.

      Odszedł do Pana 27 czerwca 2000 r. w wieku 93 lat, w 63 roku życia kapłańskiego. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w obecności biskupa diecezjalnego 1 lipca 2000 r. w kościele parafialnym w Kukmirn. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.