Sakramenty

Chrzest


Udzielanie
Termin chrztu świętego ustalamy w kancelarii parafialnej indywidualnie.

 

Nauki przedchrzcielne
W sobotę o godz. 10.00 w kancelarii parafialnej  (przed niedzielą, w którą udzielany jest sakrament).

 

Wymagane dokumenty
• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• dokumenty tożsamości rodziców
• zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
• dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
• prosimy zgłaszać dzieci w kancelarii parafialnej co najmniej 2 tygodnie przed planowanym Chrztem
 
Rodzice chrzestni
Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
• mieli ukończony 16. rok życia
• sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
• prowadzili życie zgodne z wiarą

Msze św. w intencji rocznych dzieci zamawiane są indywidualnie

 

 

Bierzmowanie

 

Sakrament bierzmowania w naszej Parafii jest udzielany młodzieży po trzyletnim przygotowaniu.

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)


Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.


Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:
1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź., czytanie prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.  
3. Udział w spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

 

Przygotowanie odbywa się w szkole oraz w salkach przy Parafii.


Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki: 
• miał ukończony 16 rok życia 
• sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie) 
• prowadził życie zgodne z wiarą 
• może być to ojciec lub matka bierzmowanego
• najlepiej jednak żeby byli to rodzice chrzestni

 


Eucharystia


Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

 

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.


Mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w następujące dni:
⦁ Wszystkie niedziele
⦁ Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia)
⦁ Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia)
⦁ Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
⦁ Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
⦁ Uroczystość Wniebowzięcia NPM (15 sierpnia)
⦁ Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)

 

Pierwsza Komunia Święta zwykle odbywa się w III niedzielę maja.


Złota Komunia Święta – czyli 50 rocznica po przyjęciu I – szej Komunii Świętej ustalana jest na niedzielę najbliższą przypadającej rocznicy.

 

Pokuta

Codziennie pół godziny przed Mszą Świętą oraz dodatkowo przed uroczystościami w wyznaczonych terminach.

 

Ważne: Kapłani kończą spowiadanie 5 min. przed rozpoczęciem Eucharystii.Namaszczenie chorych


Udzielanie
W każdej chwili w razie potrzeby można wezwać kapłana, by udzielił sakramentu chorych. Chorych można zgłaszać w kancelarii parafialnej lub telefonicznie (77/487 54 48)


W I sobotę każdego miesiąca odwiedzamy naszych chorych w ich domach. Prosimy wcześniej zgłosić chorego w kancelarii lub w zakrystii.


Oprócz tego w II – gą sobotę maja - sprawujemy Mszę św. w intencji chorych z naszej parafii i w czasie tej Mszy św. udzielamy sakramentu namaszczenia chorych.


Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany dla umierających!) Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece...)


Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. (Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi!)


W wypadku dłuższej choroby czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii. W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych i starszych w pierwszą sobotę miesiąca. Zachęcamy do częstego przyjmowania Komunii (np. w każdą niedzielę) po wcześniejszym ustaleniu ze świeckim szafarzem.


Istota Sakramentu
Nie jest to "ostatnie namaszczenie", ale sakrament uzdrowienia i umocnienia, w którym Bóg dodaje siły i łaski, aby chrześcijanin wytrwał w chorobie i jeśli to możliwe powrócił do zdrowia. Cierpienie znoszone razem z Chrystusem staje się sytuacją zbawienia.

 


Kapłaństwo

 

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu


Adres Seminarium:

ul. Drzymały 1,
45-342 Opole
skr. poczt. 246
tel. (0 77) 442 40 01

 

Więcej informacji: www.wsd.opole.pl

 

Małżeństwo

Termin ślubu
Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej. 

Minimum 3 miesiące przed planowaną datą narzeczeni zgłaszają się w kancelarii w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

 

Wymagane dokumenty
• dokumenty tożsamości
• świadectwo chrztu św. (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia)
• świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej
• dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne są 180 dni od daty wystawienia)

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa
Zapraszamy na spotkanie w kancelarii parafialnej w celu omówienia szczegółów przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.